We Connect for Europe

Testvértelepülés-hálózat kialakítása

A projekt megvalósításának köszönhetően kölcsönös együttműködésen alapuló szilárd testvértelepülés-hálózat alakult ki. Az integráció és a kölcsönös támogatás szorosabb formájáról van szó. A projekt eredményeként jött létre a Partnerségi charta.

Az Európai Unió sajátosságainak és prioritásainak a megismerése

A projekt jelentős mértékben hozzájárult az Európai Unióval összefüggő információk megismeréséhez. A polgárok megismerkedhettek az Európai Unió alapvető sajátosságaival, az alapszabadságokkal, az európai állampolgárság elveivel.

A polgárok aktivizációja, tevékenységre ösztönzése

A polgárok aktívan részt vettek az európai uniós projektben (aktív európai polgárokká váltak).

A fiatal generációra fektetett hangsúly

A fiatal generáció jelenti Európa számára a jövőt. A fiatalok képzésével és felkészítésével fejlesztettük körükben az európai állampolgárság-tudatot.