We Connect for Europe

Sieť medzi partnerskými obcami

Vďaka realizácii projektu vznikla sieť medzi partnerskými obcami. Jedná sa o hlbšiu formu integrácie a vzájomnej podpory. Jej výsledkom je charta partnerstva.

Zoznámenie sa s EÚ a jej prioritami

Projekt prispel významným spôsobom k rozvoju poznania EÚ. Občania spoznali jej základné piliere, slobody a princípy Európskeho občianstva.

Aktivizácia občanov

Išlo o aktivizáciu občanov smerom k Európskej Únii (vytvorenie aktívnych Európskych občanov).

Dôraz na mladšie generácie

Mladšie generácie predstavujú budúcnosť Európy. Ich vzdelávaním a prípravou sa dosiahlo u nich rozvoj základných myšlienok Európskeho občianstva.