We Connect for Europe

A projekt központi céljai

  1. Kialakítani a kölcsönös együttműködésen alapuló szilárd testvértelepülés-hálózatot.
  2. A projektbe bevonni a települések lakosait is, akik megismerkedhettek az Európai Unió sajátosságaival, az európai állampolgárság, a négy alapszabadság előnyeivel.

Másodlagos célok

  1. Az Európai Unióval, annak politikájával és elveivel kapcsolatos információk terjesztése
  2. A lakosok aktív európai polgárokká
  3. Az aktuális európai témák és problémák megoldása

Személyek szabad mozgása

  • munkakeresés egy másik EU-tagállamban;
  • az adott országban munkavállalási engedély nélkül dolgozni;
  • e célból letelepedni az adott országban;
  • a munkahely megszűnése után is helyben maradni;
  • az adott ország állampolgáraihoz viszonyítva hasonló feltételek biztosítása a munkahelyet, valamint a szociális- és adókedvezményeket illetően.

Az áruk szabad mozgása

Az árut az összes EU-tagállamban forgalmazni lehet.

A más tagállamok áruja nem lehet hátrányos helyzetben a hazai termékekkel szemben, vámmal vagy speciális adóval sújtva.

A szolgáltatások szabad mozgása

A vállalatok számára lehetővé teszi a szolgáltatásaik nyújtását az EU-tagállamaiban.

A szolgáltatások szabad mozgásán a határon átnyúló szolgáltatásokat értjük, a nélkül, hogy a vállalkozó az adott országban, ahol a szolgáltatását nyújtja, letelepedne.

A tőke szabad mozgása

A tőke szabad mozgása az egységes EU piac alapvető követelménye.

Ez a pénztőke és a materiális javak szabad mozgását jelenti az EU-tagállamokban.

Az Európai Unió polgárai a pénzügyi szolgáltatásokat bármely tagországban kihasználhatják.

Testvértelepülés-hálózat kialakítása

A projekt megvalósításának köszönhetően kölcsönös együttműködésen alapuló szilárd testvértelepülés-hálózat alakult ki. Az integráció és a kölcsönös támogatás szorosabb formájáról van szó. A projekt eredményeként jött létre a Partnerségi charta.

Az Európai Unió sajátosságainak és prioritásainak a megismerése

A projekt jelentős mértékben hozzájárult az Európai Unióval összefüggő információk megismeréséhez. A polgárok megismerkedhettek az Európai Unió alapvető sajátosságaival, az alapszabadságokkal, az európai állampolgárság elveivel.

A polgárok aktivizációja, tevékenységre ösztönzése

A polgárok aktívan részt vettek az európai uniós projektben (aktív európai polgárokká váltak).

A fiatal generációra fektetett hangsúly

A fiatal generáció jelenti Európa számára a jövőt. A fiatalok képzésével és felkészítésével fejlesztettük körükben az európai állampolgárság-tudatot.

We Connect for Europe
Obec Imeľ © 2016